Prohlášení o ochraně osobních údajů


1. Přehled ochrany osobních údajů

Obecné informace
Následující informace vám poskytnou přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte tyto webové stránky. Osobní údaje jsou všechny úřad daje, které umožňují vaši osobní identifikaci. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném níže.
 

2. Povinné informace a další informace

Ochrana osobních údajů
Provozovatel těchto webových stránek si velmi váží ochrany vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme zacházet s nejvyšší mírou důvěrnosti a v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů a zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů.

Při návštěvě těchto webových stránek se shromažďují různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, které umožňují vaši osobní identifikaci. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Také vysvětluje, k čemu a jak se to dělá.

Upozorňujeme, že při přenosu dat přes internet (např. při komunikaci e-mailem) mohou být bezpečnostní mezery. Není možné plně chránit vaše údaje před přístupem třetích stran.

Údaje o „odpovědném úřadu“
Úřad odpovědný za zpracování údajů na těchto webových stránkách je:

GETRA Logistics Group GmbH · Hindenburgstraße 51 · 94469 Deggendorf
+49 (991) 344 734 - 0
+49 (991) 344 734 - 50
group@getra-logistics.com

Zodpovědná osoba je právnická nebo přirozená osoba, která společně nebo samostatně s jinými osobami rozhoduje o prostředcích a účelu zpracování osobních údajů (např. B. Jména, e-mailové adresy).

Právo na stížnost u příslušného dozorového úřadu.
V případě porušení právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů má dotyčný právo na stížnost u příslušného dozorového úřadu. Naším příslušným orgánem pro ochranu osobních údajů je :
(Bavorský státní úřad pro ochranu osobních údajů)

Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27, 91522 Ansbach,
+49 (0) 981 53 1300
poststelle@lda.bayern.de
www.lda.bayern.de/de/kontakt.html

Informace, vymazání, blokování
Návštěvníci našich webových stránek mají právo na bezplatné informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemcích a účelu zpracování údajů a právo na opravu, zablokování nebo vymazání předaných údajů. V souvislosti s touto otázkou a obecně s otázkou osobních údajů se můžete kdykoli obrátit na nás na adresu uvedenou v bodě 2 výše.
 

3. Shromažďování dat prostřednictvím našich webových stránek

Cookies
Naše webové stránky někdy používají tzv. cookies. Soubory cookie neškodí vašemu počítači a neobsahují žádné viry.  Cookies slouží k tomu, aby naše webové stránky byly více orientované na zákazníky a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory uložené na vašem počítači a uložené vaším prohlížečem. Většina cookies, které používáme, jsou tzv. "session cookies". Po skončení návštěvy budou automaticky vymazány. Ostatní soubory cookie zůstávají uložené na vašem zařízení, dokud je nevymažete. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě.

K provedení elektronického komunikačního procesu nebo k poskytnutí určitých funkcí, které požadujete (např. B. v přehlídce košíku) jsou cookies nutné, tyto informace jsou uloženy na základě  Čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Proto máme oprávněný zájem na ukládání souborů cookie, abychom mohli poskytovat naše webové stránky co nejlépe. V případě, že jiné cookies (např.  Pokud se tyto soubory používají pro analýzu vašeho surfování) jsou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů zvlášť uvedeny.

Návštěvníci webových stránek mohou přizpůsobit svůj prohlížeč tak, aby byl informován o nastavení souborů cookie a umožňoval soubory cookie pouze v jednotlivých případech, umožňují přijímat soubory cookie v určitých případech nebo je obecně vylučovat a automatické vymazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Deaktivace souborů cookie může omezit funkčnost této webové stránky.

E-mailový kontakt
Pokud nás kontaktujete (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu), uchováváme vaše údaje pro zpracování vaší žádosti a pro případ, že vás napadnou další otázky. To je také náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 S. 1 f) DSGVO. Další osobní údaje uchováváme a používáme pouze s vaším souhlasem nebo bez zvláštního souhlasu.
 

4. Použití / Prohlášení o ochraně osobních údajů Google Maps

Tyto webové stránky používají produkt Google Maps společnosti Google Inc. Používáním těchto webových stránek souhlasíte se shromažďováním, zpracováváním a používáním automaticky shromažďovaných údajů společností Google Inc., jejich zástupci a třetími stranami. Podmínky používání Google Maps naleznete v části "Podmínky používání Google Maps".
 

5. Zodpovědný Ochrany osobních údajů

Pokud máte otázky týkající se ochrany osobních údajů, napište na kontaktní údaje "odpovědného orgánu" uvedené v bodě 2.