Vyzvěte nás

Naše zkušenosti můžeme každý den prokázat našim zákazníkům v největších průmyslových odvětvích. V této oblasti nás vyznačují naše hlavní cíle - spolehlivost a dochvilnost. Naše snaha je zacházet s vaším zbožím a jeho přepravou, jako kdyby to bylo náše vlastní zboží.

Vaše zakázka je náš startový signál! Od tohoto okamžiku jsou v souladu s vašimi termíny zaznamenávány dopravní údaje, vybrány vhodné vozidla a řidiči, plánovány trasy a kontroly nakládkových a vykládkových stanic na podmínky nakládky a přístupu. Při tomto plánování vždy dbáme na to, abychom organizovali procesy tak ekonomicky a ekologicky inteligentně, abychom více než uspokojili požadavky našich zákazníků.