Tohoto speciálního úkolu se ujmeme profesionálně a odborně a postaráme se o nezbytné provázané procesy - od plánování přepravy až po předání v místě určení.

GETRA Logistics se stará o základní pilíře logistiky, jako je plánování trasy, nakládka a vykládka, zajištění doprovodných vozidel, získání povolení a není spokojena, dokud není zakázka úspěšně dokončena.